СИСТЕМА ЗА ONLINE ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Системата за прием на кандидатстудентски документи е създадена от Лабораторията за проектиране и внедряване на високи технологии в обучението и университетския мениджмънт - ВСУ. Целта й е да облекчи кандидат-студентите при подаването на техните документи. Ако имате въпроси по техническата част от системата свържете се с нас на webmaster@vfu.bg, а въпроси касаещи кандидатстудентския прием отправяйте на адрес priem@vfu.bg

Какви са стъпките при подаване на документите:

 1. РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ ЗА ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА

  • Регистрацията се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете избрано от вас потребителско име, трите ви имена и ВАЛИДЕН e-mail адрес (на който ще получите предоставената от нас парола за достъп);

 2. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМИТЕ С ЛИЧНИ ДАННИ И ЖЕЛАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

  • След като успешно влезете в системата, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО инструкциите за попълване на формите, след което продължете с попълването им;

  • При приключване с подаването на кандидатстудентските документи, на предоставения от вас e-mail адрес ще получите файл в PDF формат (за да го отворите ви е необходим Acrobat Reader 5 или по-нов) включващ: проформа на състезателния ви картон и екземпляр на вносна бележка с попълнени три имена, ЕГН и сума, която трябва да внесете в полза на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", както следва:


   ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
   BIC: CECBBGSF
   IBAN на получателя: BG20CECB979010A3494100 – в лева


   Таксите за кандидатстване са следните:

   Кандидатстудентски изпит - 47 лв.
   Обработка на документи - 30 лв.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата, изписана на вносната бележка се изчислява автоматично от системата, на базата на гореспоменатите такси.

  • Разпечатайте вносната бележка и внесете сумата (не е задължително да ползвате тези вносни бележки, важното е освен гореспоменатите данни за банката и университета да запишете вашите имена, ЕГН, ТОЧНАТА СУМА, която дължите и основание за плащане - "Кандидатстудентски такси - Интернет"). Проформата на състезателния картон НЕ Е ОФИЦИАЛЕН документ, тя е за ваша информация и удобство.

 3. ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ КАРТОН

  • След извършено плащане по сметката на университета и проверка от наша страна на валидността на плащането, отново на посочения от вас e-mail адрес ще получите ВХОДЯЩ КАРТОН (също в PDF формат). Входящият картон съдържа личните ви данни, входящия ви номер и датите на изпитите, които ви предстои да положите. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГО РАЗПЕЧАТАЙТЕ И ГО НОСЕТЕ, ЗАЕДНО С ЛИЧНАТА ВИ КАРТА И ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО (ВИСШЕ) ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ИЗПИТИТЕ, които ще полагате.

 4. ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  • След като сте получил(а)входящ номер, изписан на входящия картон изпратете копие на дипломата си висше образование, заверено лично от кандидат-студента с “Вярно с оригинала”, име, фамилия, дата и подпис или оригинал на уверението, удостоверяващо резултатите от предходното образование. Върху документа впишете входящия номер във ВСУ. Документите изпратете на адрес: гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ВСУ "Черноризец Храбър", Център за кандидатстудентски прием.
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако сте прочели внимателно всичко и сте съгласни да продължите, моля натиснете бутона "СЪГЛАСЕН СЪМ". В противен случай просто затворете прозореца на браузъра.